1021 Lake Yankton Ave, Balaton, MN 56115 – 5474302 - The Huerkamp H...